FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một xấp vải dài 10m, may được 5 bộ quần áo giống nhau. Hỏi mỗi bộ quần áo may hết bao nhiêu mét vải ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Mỗi bộ quần áo may hết số mét vải là :

10 :  5 = 2 ( m)

Đáp số: 2m.

Bài giải

Mỗi bộ quần áo may hết số mét vải là :

10 :  5 = 2 ( m)

Đáp số: 2m.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy