FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Lan có 32 cái kẹo, Lan cho Nga một nửa số kẹo. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu cái kẹo  ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Lan cho Nga số kẹo là :

32 : 2 = 16 ( cái kẹo )

Lan còn lại số kẹo là :

32 –16 = 16 ( cái kẹo )

Đáp số: 16 cái kẹo.

Bài giải

Lan cho Nga số kẹo là :

32 : 2 = 16 ( cái kẹo )

Lan còn lại số kẹo là :

32 –16 = 16 ( cái kẹo )

Đáp số: 16 cái kẹo.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy