FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm X, biết :

X x 3 = 3 x 7   ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

X x 3 = 3 x 7  

X x 3 = 21

X        = 21 : 3

X        = 7

Đáp số: X = 7

Bài giải

X x 3 = 3 x 7  

X x 3 = 21

X        = 21 : 3

X        = 7

Đáp số: X = 7

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy