FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm x, biết :

x – 8 = 35 : 5   ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

x – 8 = 35 : 5

x – 8 = 7

x       = 7 + 8

x       = 15

Đáp số: x= 15

Bài giải

x – 8 = 35 : 5

x – 8 = 7

x       = 7 + 8

x       = 15

Đáp số: x= 15

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy