FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Mỗi bao chứa hai chục ki – lô – gam gạo. Hỏi 3 bao như thế có bao nhiêu ki – lô – gam gạo ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Ba bao chứa số ki – lô – gam gạo là :

20 x 3 = 60 ( kg )

Đáp số: 60 ( kg )

Bài giải

Ba bao chứa số ki – lô – gam gạo là :

20 x 3 = 60 ( kg )

Đáp số: 60 ( kg )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy