FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cô giáo chia đều 4 chục quyển vở cho 5 bạn học sinh giỏi. Hỏi mỗi bạn được nhận bao nhiêu quyển vở ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Đổi 4 chục quyển vở = 40 quyển vở

Mỗi bạn được nhận số quyển vở là :

40 : 5 = 8 ( quyển )

Đáp số: 8 quyển vở.

Bài giải

Đổi 4 chục quyển vở = 40 quyển vở

Mỗi bạn được nhận số quyển vở là :

40 : 5 = 8 ( quyển )

Đáp số: 8 quyển vở.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy