FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm x, biết :

x + 15 = 5 x 4  ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

x + 15 = 5 x 4

x + 15 = 20

x           = 20 – 15

x           = 5

Đáp số: x = 5

Bài giải

x + 15 = 5 x 4

x + 15 = 20

x           = 20 – 15

x           = 5

Đáp số: x = 5

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy