FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính:

A = 15 x 1 + 5 x 2 + 17 x 1  ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

A = 15 x 1 + 5 x 2 + 17 x 1

A = 15 + 10 + 17 = 42

Đáp số : 42

Bài giải

A = 15 x 1 + 5 x 2 + 17 x 1

A = 15 + 10 + 17 = 42

Đáp số : 42

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy