VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có hai hộp kẹo, hộp thứ nhất có 12 viên kẹo, nếu chuyển 4 viên kẹo từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai thì hai hộp có số kẹo bằng nhau. Hỏi lúc đầu hộp thứ hai có bao nhiêu viên kẹo ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy