FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có hai hộp kẹo, hộp thứ nhất có 12 viên kẹo, nếu chuyển 4 viên kẹo từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai thì hai hộp có số kẹo bằng nhau. Hỏi lúc đầu hộp thứ hai có bao nhiêu viên kẹo ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Lúc sau hộp  thứ nhất có số viên kẹo là :

12 - 4 = 8 ( viên )

Lúc đầu hộp thứ hai có số viên kẹo là:

8 – 4 = 4( viên )

Đáp số : 4 viên kẹo

Bài giải

Lúc sau hộp  thứ nhất có số viên kẹo là :

12 - 4 = 8 ( viên )

Lúc đầu hộp thứ hai có số viên kẹo là:

8 – 4 = 4( viên )

Đáp số : 4 viên kẹo

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy