Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Có hai hộp kẹo, hộp thứ nhất có 12 viên kẹo, nếu chuyển 4 viên kẹo từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai thì hai hộp có số kẹo bằng nhau. Hỏi lúc đầu hộp thứ hai có bao nhiêu viên kẹo ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải


Lúc sau hộp  thứ nhất có số viên kẹo là :


12 - 4 = 8 ( viên )


Lúc đầu hộp thứ hai có số viên kẹo là:


8 – 4 = 4( viên )


Đáp số : 4 viên kẹo

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy