VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Mẹ có 20 quả cam, Mẹ cho Lan 5 quả. Số quả còn lại mẹ chia đều vào 3 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu quả ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy