FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Mẹ có 20 quả cam, Mẹ cho Lan 5 quả. Số quả còn lại mẹ chia đều vào 3 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu quả ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Số cam của mẹ còn lại sau khi cho Lan là :

20 – 5 = 15 ( quả )

Mỗi đĩa có số quả cam là :

15 : 3 = 5 ( quả )

Đáp số: 5 quả.

Bài giải

Số cam của mẹ còn lại sau khi cho Lan là :

20 – 5 = 15 ( quả )

Mỗi đĩa có số quả cam là :

15 : 3 = 5 ( quả )

Đáp số: 5 quả.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy