Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Mẹ có 20 quả cam, Mẹ cho Lan 5 quả. Số quả còn lại mẹ chia đều vào 3 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu quả ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải


Số cam của mẹ còn lại sau khi cho Lan là :


20 – 5 = 15 ( quả )


Mỗi đĩa có số quả cam là :


15 : 3 = 5 ( quả )


Đáp số: 5 quả.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy