VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Việt có 36 viên bi, Việt lấy một nửa số bi của mình chia đều cho 2 bạn Bình và An. Hỏi Bình và An mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy