VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lan có một số bông hoa, được cắm vào 4 lọ, biết mỗi lọ cắm 8 bông hoa. Hỏi Lan có bao nhiêu bông hoa ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy