Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Điền tiếp 2 số hạng vào dãy số sau:


10, 11, 21, 32, ……, …….?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Ta có: 10 + 11 = 21


          11 + 21 = 32


Số thứ nhất là: 21 + 32 = 53


Số thứ hai là: 32 + 53 = 85          

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy