FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền tiếp 2 số hạng vào dãy số sau:

1, 6, 7, 13, 20, ……, ……?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Ta có: 1 + 6 = 7

          6 + 7 = 13

          7 + 13 = 20

Số thứ nhất là: 13 + 20 = 33

Số thứ hai là: 20 + 33 = 53

Bài giải:

Ta có: 1 + 6 = 7

          6 + 7 = 13

          7 + 13 = 20

Số thứ nhất là: 13 + 20 = 33

Số thứ hai là: 20 + 33 = 53

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy