FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền 2 số hạng thích hợp vào dãy số sau:

1, 4, 5, ..., 14, 23, ….. ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét:

1 + 4 = 5

-> Số tiếp theo là: 4 + 5 = 9

5 + 9 = 14

9 + 14 = 23

->Số tiếp theo là: 14 + 23 = 37

Bài giải:

Nhận xét:

1 + 4 = 5

-> Số tiếp theo là: 4 + 5 = 9

5 + 9 = 14

9 + 14 = 23

->Số tiếp theo là: 14 + 23 = 37

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy