FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền tiếp 2 số hạng vào dãy số sau:

0, 5, 5, 10, ……, ……., 40, 65 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét:

0 + 5 = 5

5 + 5 = 10

->Số hạng tiếp theo là: 5 + 10 = 15

    Số hạng tiếp theo là: 10 + 15 = 25

15 + 25 = 40

25 + 40 = 65

Bài giải:

Nhận xét:

0 + 5 = 5

5 + 5 = 10

->Số hạng tiếp theo là: 5 + 10 = 15

    Số hạng tiếp theo là: 10 + 15 = 25

15 + 25 = 40

25 + 40 = 65

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy