FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền tiếp 2 số vào dãy số sau:

2, 7, 12, 17,…… , …….?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Ta có : 2 + 5 = 7

           7 + 5 = 12

Các số hơn kém nhau 5 đơn vị

Số thứ nhất là: 17 + 5 = 22

Số thứ hai là: 22 + 5 = 27

Bài giải:

Ta có : 2 + 5 = 7

           7 + 5 = 12

Các số hơn kém nhau 5 đơn vị

Số thứ nhất là: 17 + 5 = 22

Số thứ hai là: 22 + 5 = 27

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy