FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền 2 số hạng thích hợp vào dãy số sau:

4, 8, 12, ……, 20, 24, ……. ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét:

4 + 4 = 8

8 + 4 = 12

Số sau hơn số trước 4 đơn vị.

Số thứ nhất là:

    12 + 4 = 16

Số thứ hai là:

    24 + 4 = 28

Bài giải:

Nhận xét:

4 + 4 = 8

8 + 4 = 12

Số sau hơn số trước 4 đơn vị.

Số thứ nhất là:

    12 + 4 = 16

Số thứ hai là:

    24 + 4 = 28

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy