FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền tiếp 2 số hạng vào dãy số sau:

10, 14, 18, ……, 26, 30, ……?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét:

10 + 4 = 14

14 + 4 = 18

Các số hơn kém nhau 4 đơn vị.

Số thứ nhất là: 18 + 4 = 22

Số thứ hai là: 30 + 4 = 34

Bài giải:

Nhận xét:

10 + 4 = 14

14 + 4 = 18

Các số hơn kém nhau 4 đơn vị.

Số thứ nhất là: 18 + 4 = 22

Số thứ hai là: 30 + 4 = 34

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy