Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Điền tiếp 2 số hạng vào dãy số sau:


9, 12, 15, 18, ……, …….?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Nhận xét:


9 + 3 = 12


12 + 3 = 15


....


Các số hơn kém nhau 3 đơn vị.


Số thứ nhất là: 18 + 3 = 21


Số thứ hai là: 21 + 3 = 24


 

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy