FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền tiếp 2 số hạng vào dãy số sau:

9, 12, 15, 18, ……, …….?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét:

9 + 3 = 12

12 + 3 = 15

....

Các số hơn kém nhau 3 đơn vị.

Số thứ nhất là: 18 + 3 = 21

Số thứ hai là: 21 + 3 = 24

 

Bài giải:

Nhận xét:

9 + 3 = 12

12 + 3 = 15

....

Các số hơn kém nhau 3 đơn vị.

Số thứ nhất là: 18 + 3 = 21

Số thứ hai là: 21 + 3 = 24

 

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy