Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm số lớn nhất mà khi đem nhân số đó với 4 vẫn nhỏ hơn 35?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Gọi a là số cần tìm


a x 4 < 35


a lớn nhất nên a bằng 8 ( vì 8 x 4 = 32 < 35 ) 

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy