FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của mỗi số đó bằng 3 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Các số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của mỗi số đó bằng 3 là:

96      69

85      58

74      47

63      36

52      25
41      14

30

có tất cả 13 số

Các số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của mỗi số đó bằng 3 là:

96      69

85      58

74      47

63      36

52      25
41      14

30

có tất cả 13 số

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy