FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 9 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Ta có :

9 = 9 + 0 = 8 +1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4

 Các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng là : 90 ; 81 ; 18 ; 72 ; 27 ; 63 ; 36 ; 54 ; 45.

Có tất cả : 9 số

Bài giải

Ta có :

9 = 9 + 0 = 8 +1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4

 Các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng là : 90 ; 81 ; 18 ; 72 ; 27 ; 63 ; 36 ; 54 ; 45.

Có tất cả : 9 số

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy