Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 36 và nhỏ hơn 77?


Trả lời : Có ... số

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Các số tự nhiên lớn hơn 36 và nhỏ hơn 77 là : 37, 38, 39, ..........75, 76.


Vậy có :


( 76 - 37 ) + 1 = 40 ( số )


Đáp số: 40 số

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy