FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 26 và nhỏ hơn 79?

Trả lời : Có ... số

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Các số tự nhiên lớn hơn 26 và nhỏ hơn 79 là: 27, 28, ...., 77, 78.

Số các số hạng là:

(78 - 27) x 1 + 1 = 52

Đáp số:  52 số.

Bài giải:

Các số tự nhiên lớn hơn 26 và nhỏ hơn 79 là: 27, 28, ...., 77, 78.

Số các số hạng là:

(78 - 27) x 1 + 1 = 52

Đáp số:  52 số.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy