FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 5 ?

Trả lời : Số đó là 

SỐ TỰ NHIÊN

Ta có: 

5 = 5 - 0 = 6 - 1 = 7 - 2 = 8 - 3 = 9 - 4

Vậy số lớn nhất là: 94

Ta có: 

5 = 5 - 0 = 6 - 1 = 7 - 2 = 8 - 3 = 9 - 4

Vậy số lớn nhất là: 94

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy