FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 12 và nhỏ hơn 58?

 

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Các số lớn hơn 12 và nhỏ hơn 58 là: 13, 14, 15, ....., 56, 57.

Có tất cả:

    ( 57 - 13) : 1 + 1 = 45 ( số)

             Đáp số: 45 số

 

Bài giải:

Các số lớn hơn 12 và nhỏ hơn 58 là: 13, 14, 15, ....., 56, 57.

Có tất cả:

    ( 57 - 13) : 1 + 1 = 45 ( số)

             Đáp số: 45 số

 

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy