FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tuyến có 65 chiếc nhãn vở, Thảo có nhiều hơn Tuyến 8 chiếc nhãn vở. Hỏi Thảo có bao nhiêu chiếc nhãn vở?

 

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Thảo có số chiếc nhãn vở là:

      65 + 8 = 73 ( chiếc nhãn vở)

           Đáp số: 73 chiếc nhãn vở

Bài giải:

Thảo có số chiếc nhãn vở là:

      65 + 8 = 73 ( chiếc nhãn vở)

           Đáp số: 73 chiếc nhãn vở

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy