FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một cửa hàng có 96 kg gạo ,bán đi 17 kg gạo.Hỏi cửa hàng đó còn bao nhiêu kg gạo?

 

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải: 

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là:

96 - 17 = 79 ( kg)

Đáp số: 79kg gạo.

Bài giải: 

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là:

96 - 17 = 79 ( kg)

Đáp số: 79kg gạo.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy