FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Công có 71 viên bi, Công cho Minh 34 viên bi. Hỏi Công còn bao nhiêu viên bi ?

 

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Công còn số viên bi là:

71 - 34 = 37 ( viên bi)

Đáp số: 37 viên bi

Bài giải:

Công còn số viên bi là:

71 - 34 = 37 ( viên bi)

Đáp số: 37 viên bi

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy