FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Linh có 89 ngôi sao,Việt có  11 ngôi sao.Hỏi  cả hai bạn có tất cả bao nhiêu ngôi sao?

Trả lời : Số ngôi sao của cả hai bạn là 

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Cả hai bạn có tất cả số ngôi sao là:

89 + 1 = 100 ( ngôi sao)

Đáp số: 100 ngôi sao

Bài giải:

Cả hai bạn có tất cả số ngôi sao là:

89 + 1 = 100 ( ngôi sao)

Đáp số: 100 ngôi sao

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy