VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Linh có 89 ngôi sao,Việt có  11 ngôi sao.Hỏi  cả hai bạn có tất cả bao nhiêu ngôi sao?

Trả lời : Số ngôi sao của cả hai bạn là 

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy