Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
1answers
27 views

thầy giảng dễ hiểu lắm ạ

thầy giảng dễ hiểu lắm ạ
-1
votes
3answers
53 views

7 tạ 3 yến=...........kg          4m 5dm=........dm         3km...

7 tạ 3 yến=...........kg          4m 5dm=........dm         3km 6dam=.......m       4m2 7dm2 =.........dm     3ha 52dam2=.....m     4km2 5ha=.......ha       
1
votes
5answers
57 views

3 tấn 5 kg=.............kg

3 tấn 5 kg=.............kg
0
votes
2answers
56 views

thay oi cho em hoi tai sao 76hm 56dam lai bang 8,16km

thay oi cho em hoi tai sao 76hm 56dam lai bang 8,16km
0
votes
1answers
90 views

700000kg=  tấn

700000kg=  tấn
0
votes
0answers
79 views

Bài 1 : 2,1 m = ...................... dm            5,27 m...

Bài 1 : 2,1 m = ...................... dm            5,27 m = ...................... cm             8,3 m = ...................... cm            3,15 m = ...................... cm
0
votes
0answers
74 views

2m3 =    

2m3 =    
0
votes
1answers
78 views

50+59=    

50+59=    
0
votes
1answers
105 views

Một người thợ may quần áo làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 14...

Một người thợ may quần áo làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 14 giờ và làm được 3 bộ quần áo. Hỏi trung bình người đó may 1 bộ quần áo hết bao nhiêu thời gian ? Trả lời: Trung bình người đó may 1 bộ quần áo hết ....... giờ ....... phút.
0
votes
1answers
78 views

Tính : 14 phút 7 giây x 2 + 6 phút 12 giây : 3 = ....... phút...

Tính : 14 phút 7 giây x 2 + 6 phút 12 giây : 3 = ....... phút ..... giây.
0
votes
1answers
82 views

Tính : ( 4 giờ 20 phút + 8 giờ 50 phút) : 2 = ....... giờ ........

Tính : ( 4 giờ 20 phút + 8 giờ 50 phút) : 2 = ....... giờ ..... phút.
0
votes
1answers
78 views

Tính : 36 phút 12 giây : 4 = ....... phút ..... giây.

Tính : 36 phút 12 giây : 4 = ....... phút ..... giây.
0
votes
1answers
89 views

Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 35 giây. Bạn Mai ngồi...

Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 35 giây. Bạn Mai ngồi trên đu quay và quay 5 vòng. Hỏi bạn Mai ngồi trên đu quay bao nhiêu lâu ? Trả lời: Bạn Mai ngồi trên đu quay: ....... phút .......giây.
0
votes
1answers
70 views

Tính: 11,8 phút x 3 = ...... phút.

Tính: 11,8 phút x 3 = ...... phút.
0
votes
1answers
52 views

Tính: 21 giờ 29 phút x 8 = ...... giờ ...... phút.

Tính: 21 giờ 29 phút x 8 = ...... giờ ...... phút.

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Tâm Hương
  • 2. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 3. Lượng
  • 4. Trần Cẩm Nhung
  • 5. Trần Thị Nhung
  • 6. Toan Thang Le
  • 7. Nguyễn Hoàng Nhật Anh
  • 8. Khuất Thị Hải Yến
  • 9. Nguyễn Gia Hân
  • 10. Nguyễn Quỳnh
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy