VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
0answers
10 views

 3a-b/a+b=3/4.Tính tỉ số a/b

 3a-b/a+b=3/4.Tính tỉ số a/b
0
votes
0answers
6 views

Cho x,y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Cho x1, x2 là...

Cho x,y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Cho x1, x2 là các giá trị của x; y1, y2 là các giá trị của y, biết x1+x2=8 và y1+y2=2. Biểu diễn y theo x
0
votes
0answers
6 views
0
votes
0answers
8 views

Bai tap 48  tim cac ti ke thuc co the duoc tu ti le thuc...

Bai tap 48  tim cac ti ke thuc co the duoc tu ti le thuc sau                 -15\5,1=-35\11,9  
0
votes
0answers
5 views

Bài 47 lập tất cả  các ti lê ...

Bài 47 lập tất cả  các ti lê  thức  có thể  đc tu các  đẳng  thức  sau: a)6.63=9.42.                   b) 0,24.1,61=0,84.0,4. ...
0
votes
0answers
13 views

HELLO ALL BROTHERS

HELLO ALL BROTHERS
0
votes
0answers
5 views

Ad ơi, cho em hỏi a/b=c/d=e/f=g/h = a+c+e+f/b+d+f+h=a-c+e-f/b-d+f...

Ad ơi, cho em hỏi a/b=c/d=e/f=g/h = a+c+e+f/b+d+f+h=a-c+e-f/b-d+f-g đúng không ạ?
0
votes
0answers
10 views

#hoidap Thưa các thầy cô : Tại sao tài khoản của em bị khóa chức...

#hoidap Thưa các thầy cô : Tại sao tài khoản của em bị khóa chức năng bình luận ạ?  
0
votes
1answers
7 views

Tìm các số x, y, z nguyên dương biết x : y : z = 3 : 4 : 5 và...

Tìm các số x, y, z nguyên dương biết x : y : z = 3 : 4 : 5 và $2{{x}^{2}}+2{{y}^{2}}-3{{z}^{2}}=-100$ ?
0
votes
1answers
7 views

Kết quả của $x$ trong tỉ lệ thức $\frac{2}{x}=\frac{4}{0,2}$ là:

Kết quả của $x$ trong tỉ lệ thức $\frac{2}{x}=\frac{4}{0,2}$ là:
0
votes
1answers
7 views

Tìm hai số x, y thỏa mãn $\frac{x}{3}=\frac{y}{2}$ và 2x-5y=-20.

Tìm hai số x, y thỏa mãn $\frac{x}{3}=\frac{y}{2}$ và 2x-5y=-20.
0
votes
1answers
7 views

Cho tỉ lệ thức $\frac{x}{y+z+1}=\frac{y}{x+z+1}=\frac{z}{x+y-2}$...

Cho tỉ lệ thức $\frac{x}{y+z+1}=\frac{y}{x+z+1}=\frac{z}{x+y-2}$ . Khi đó $\frac{x+y}{z+1}$ =.... Trả lời:$\frac{x+y}{z+1}=.....$
0
votes
1answers
5 views

Cho  x:y=1:$\frac{4}{7}$ và y+x=66. Khi đó x+.2y=...

Cho  x:y=1:$\frac{4}{7}$ và y+x=66. Khi đó x+.2y=...
0
votes
1answers
12 views

Cho -3x=4y; 6y=7z; x-2y+3z=-48. Khi đó x+y+z=....? Trả lời:...

Cho -3x=4y; 6y=7z; x-2y+3z=-48. Khi đó x+y+z=....? Trả lời: x+y+z=.....
0
votes
1answers
10 views

Cho tỷ lệ thức $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$   . Tỷ lệ thức nào sau...

Cho tỷ lệ thức $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$   . Tỷ lệ thức nào sau đây đúng?
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy