VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
1answers
35 views

Cho tớ Hỏi:123,456+122,35

Cho tớ Hỏi:123,456+122,35
0
votes
0answers
12 views

Nếu dịch chuyển dấu phẩy của một số thập phân sang...

Nếu dịch chuyển dấu phẩy của một số thập phân sang bên phải 1 hàng thì số đó tăng thêm 1,8 . Hỏi số ban đầu là số nào? 
0
votes
0answers
11 views

phép chia 42.75:7 có thương là 2.51 số dư...

phép chia 42.75:7 có thương là 2.51 số dư trong phép chia là bao nhiêu?  
0
votes
0answers
11 views

thầy ơi cho em hỏi làm cách nào để chuyển...

thầy ơi cho em hỏi làm cách nào để chuyển phân số nay thành số thập phân ạ?12345/100
0
votes
0answers
11 views

thầy có thể giarg cho em chi tiết bài phép chi số thập phân  

thầy có thể giarg cho em chi tiết bài phép chi số thập phân  
0
votes
1answers
17 views

Cho $\overline{x,y}\times 9,9=\overline{xx,yy}$  hãy tìm chữ số...

Cho $\overline{x,y}\times 9,9=\overline{xx,yy}$  hãy tìm chữ số thích hợp thay cho x và y để được phép tính đúng với x vày khác nhau và khác 0 ?
0
votes
0answers
14 views

Tính: 72 : 6,4 = ………? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu...

Tính: 72 : 6,4 = ………? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)
0
votes
0answers
20 views

Tính: 55 : 2,5 = ………? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu...

Tính: 55 : 2,5 = ………? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)
0
votes
0answers
15 views

Tính: 12 : 12,5 = ………? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu...

Tính: 12 : 12,5 = ………? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)
0
votes
0answers
10 views

Tính: 864 : 2,4 = ………? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu...

Tính: 864 : 2,4 = ………? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)
0
votes
0answers
7 views

Tính: 9 : 0,25 = ………? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu...

Tính: 9 : 0,25 = ………? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)
0
votes
0answers
6 views

Tính: 108 : 22,5 = ………? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu...

Tính: 108 : 22,5 = ………? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)
0
votes
0answers
7 views

Tính: 7 : 3,5 = ………? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu...

Tính: 7 : 3,5 = ………? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)
0
votes
0answers
7 views

Tính: 702 : 7,2 = ………? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu...

Tính: 702 : 7,2 = ………? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)
0
votes
0answers
7 views

Tính: 9 : 4,5 = ………? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu...

Tính: 9 : 4,5 = ………? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy