FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12
 1. Trang chủ
 2. Ôn thi vào lớp 10
 3. Toán
 4. Luyện thi vào 10 môn Toán (Hệ công lập)
 5. Phương trình bậc hai – Định lý Vi-et P1

Phương trình bậc hai – Định lý Vi-et P1

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung này

 • Group trao đổi bài
 • Fanpage trung tâm
 • Tư vấn qua Zalo
 • Phản hồi qua 0832.64.64.64
 • PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI – ĐỊNH LÝ VI-ET

  Phương trình bậc hai

  + Phương trình bậc hai có dạng: $a.{{x}^{2}}+bx+c=0(a\ne 0)$

  VD: $2{{x}^{2}}+x-1=0$

  + Phương pháp giải: cho pt $a.{{x}^{2}}+bx+c=0(a\ne 0)$

  Ta có: $\Delta ={{b}^{2}}-4ac$

  Th1: $\Delta <0\to $ phương trình vô nghiệm

  Th2: $\Delta =0\to $ phương trình có hai nghiệm bằng nhau

     ${{x}_{1}}={{x}_{2}}=\frac{-b}{2a}$

  Th3: $\Delta >0\to $ phương trình có hai nghiệm phân biệt

  ${{x}_{1}},{{x}_{2}}=\frac{-b\pm \sqrt{\Delta }}{2a}$

  Định lý viet và ứng dụng a) định lý

  nếu pt bậc hai \[a.{{x}^{2}}+bx+c=0\]có nghiệm ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$thì:

  $\left\{ \begin{align}& S={{x}_{1}}+{{x}_{2}}=\frac{-b}{a} \\ & P={{x}_{1}}.{{x}_{2}}=\frac{c}{a} \\ \end{align} \right.$

  Ứng dụng

  + Nhẩm nghiệm phương trình bậc hai

  Cho phương trình bậc hai $a.{{x}^{2}}+bx+c=0$có nghiệm ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$thì

  Nếu a+b+c=0$\to \left[ \begin{align}& {{x}_{1}}=1 \\ & {{x}_{2}}=\frac{c}{a} \\\end{align} \right.$

  Nếu a-b+c=0$\to \left[ \begin{align}& {{x}_{1}}=-1 \\ & {{x}_{2}}=-\frac{c}{a} \\\end{align} \right.$

  VD: Cho phương trình: $2{{x}^{2}}-x-1=0$

  Ta thấy: a+b+c=2-1-1=0

  $\to \left[ \begin{align}& x=1 \\ & x=\frac{c}{a}=\frac{-1}{2} \\ \end{align} \right.$

  + Tìm hai số khi biết tổng và tích:

  Nếu 2 số ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$có: tổng =S, tích =P

  Điều kiện để ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$tồn tại: ${{S}^{2}}\ge 4P$

  Thì ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$là nghiệm của phương trình bậc hai:

           ${{X}^{2}}-SX+P=0$

  VD: Cho phương trình: ${{x}^{2}}+mx+1=0$

  Tìm m để 2 nghiệm ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$thỏa mãn:${{x}_{1}}^{2}+{{x}_{2}}^{2}=3$

  Giải

  Ta có: $\Delta ={{b}^{2}}-4ac={{m}^{2}}+4>0(\forall m)$

  Suy ra phương trình luôn có 2 nghiệm ${{x}_{1}},{{x}_{2}}\forall m$

  Theo định lí viet $\left\{ \begin{align}& {{x}_{1}}+{{x}_{2}}=-m \\ & {{x}_{1}}.{{x}_{2}}=-1 \\ \end{align} \right.$

  Mặt khác: ${{x}_{1}}^{2}+{{x}_{2}}^{2}=3$

  $\Leftrightarrow {{x}_{1}}^{2}+2{{x}_{1}}{{x}_{2}}+{{x}_{2}}^{2}-2{{x}_{1}}{{x}_{2}}=3$

  $\Leftrightarrow {{({{x}_{1}}+{{x}_{2}})}^{2}}-2{{x}_{1}}{{x}_{2}}=3$

  $\Rightarrow {{(-m)}^{2}}-2.(-1)=3$

  $\Leftrightarrow {{m}^{2}}=1$$\Leftrightarrow m=\pm 1$

  Vậy $m=\pm 1$

  Xem thêm

  Bình luận

  ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

  1. Bài Giảng Học Thử

  2. CHUYÊN ĐỀ 1: CĂN THỨC

  3. CHUYÊN ĐỀ 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

  4. CHUYÊN ĐỀ 3: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

  5. CHUYÊN ĐỀ 4: ĐƯỜNG TRÒN.

  6. CHUYÊN ĐỀ 5: HÀM SỐ BẬC HAI

  7. CHUYÊN ĐỀ 6: PHƯƠNG TRÌNH

  8. CHUYÊN ĐỀ 7: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

  9. CHUYÊN ĐỀ 8: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

  10. CHUYÊN ĐỀ 9: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HPT.

  11. CHUYÊN ĐỀ 10: BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

  12. CHUYÊN ĐỀ 11: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

  Thời gian mở của
  Phục vụ 24/7
  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy