FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12
 1. Trang chủ
 2. Ôn thi vào lớp 10
 3. Toán
 4. Luyện thi vào 10 môn Toán (Hệ công lập)
 5. Giải phương trình chứa căn bậc hai

Giải phương trình chứa căn bậc hai

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung này

 • Group trao đổi bài
 • Fanpage trung tâm
 • Tư vấn qua Zalo
 • Phản hồi qua 0832.64.64.64
 • GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN BẶC HAI

  KIẾN THỨC CẦN NHỚ

  Các dạng phương trình

  (1) $\sqrt{A}=\sqrt{B}\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& A\ge 0 \\ & A=B \\\end{align} \right.$

  (2) $\sqrt{A}=B\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& B\ge 0 \\ & A={{B}^{2}} \\ \end{align} \right.$

  (3) $\sqrt{A}+\sqrt{B}=0\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& A\ge 0;B\ge 0 \\ & A=0 \\ & B=0 \\ \end{align} \right.$

  (4) $\sqrt{{{A}^{2}}}=B\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& B\ge 0 \\ & \left| A \right|=B \\ \end{align} \right.$

  BÀI TẬP

  VD 1: giải phương trình: $\sqrt{1-12x+36{{x}^{2}}}=5$

  $\Leftrightarrow \sqrt{{{(1-6x)}^{2}}}=5$

  $\Leftrightarrow \left| 1-6x \right|=5$

  Th1: $1-6x\ge 0\Leftrightarrow x\le \frac{1}{6}$

  $\Rightarrow 1-6x=5\Leftrightarrow x=\frac{-2}{3}(tm)$

  Th2: $1-6x<0\Leftrightarrow x>\frac{1}{6}$

  $\Rightarrow -(1-6x)=5\Leftrightarrow x=1(tm)$

  Vậy phương trình có tập nghiệm là: S = {$\frac{-2}{3}$; 1}

  VD 2: giải phương trình: $\sqrt{2x+5}=\sqrt{1-x}$

  $\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& 1-x\ge 0 \\ & 2x+5=1-x \\ \end{align} \right.$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& 1-x\ge 0 \\ & 2x+5=1-x \\\end{align} \right.$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& 1-x\ge 0 \\ & 2x+5=1-x \\\end{align} \right.$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& x\le 1 \\ & x=\frac{-4}{3}(tm) \\\end{align} \right.$

  Vậy nghiệm của phương trình là: $x=\frac{-4}{3}$

  VD 3: giải phương trình: $\sqrt{{{x}^{2}}-x}=\sqrt{3-x}$  

  $\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& 3-x\ge 0 \\ & {{x}^{2}}-x=3-x \\\end{align} \right.$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& x\le 3 \\ & {{x}^{2}}=3 \\ \end{align} \right.$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& x\le 3 \\ & x=\pm \sqrt{3}(tm) \\ \end{align} \right.$

  Vậy nghiệm của phương trình là: $x=\pm \sqrt{3}$

  VD 4: giải phương trình: $\sqrt{{{(x-3)}^{2}}}=3-x$

  $\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& 3-x\ge 0 \\ & \left| x-3 \right|=3-x \\\end{align} \right.$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& x\le 3 \\ & -(x-3)=3-x \\ \end{align} \right.$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& x\le 3 \\ & 0x=0(Lu\hat{o}n\text{ }\overset{\acute{\ }}{\mathop{du}}\,ng) \\ \end{align} \right.$

  Vậy phương trình có nghiệm là: $x\le 3$

  VD 5: giải phương trình: $\sqrt{x+2\sqrt{x-1}}=2$

  Đk: $x-1\ge 0\Leftrightarrow x\ge 1$

  $\Rightarrow \sqrt{x-1+2\sqrt{x-1}+1}=2$

  $\Leftrightarrow \sqrt{{{(\sqrt{x-1}+1)}^{2}}}=2$

  $\Leftrightarrow \left| \sqrt{x-1}+1 \right|=2$

  $\Leftrightarrow \sqrt{x-1}+1=2$

  $\Leftrightarrow \sqrt{x-1}=1$

  $\Leftrightarrow x-1=1$

  $\Leftrightarrow x=2(tm)$

  Vậy nghiệm của phương trình là: x = 2

  Xem thêm

  Bình luận

  ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

  1. Bài Giảng Học Thử

  2. CHUYÊN ĐỀ 1: CĂN THỨC

  3. CHUYÊN ĐỀ 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

  4. CHUYÊN ĐỀ 3: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

  5. CHUYÊN ĐỀ 4: ĐƯỜNG TRÒN.

  6. CHUYÊN ĐỀ 5: HÀM SỐ BẬC HAI

  7. CHUYÊN ĐỀ 6: PHƯƠNG TRÌNH

  8. CHUYÊN ĐỀ 7: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

  9. CHUYÊN ĐỀ 8: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

  10. CHUYÊN ĐỀ 9: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HPT.

  11. CHUYÊN ĐỀ 10: BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

  12. CHUYÊN ĐỀ 11: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

  Thời gian mở của
  Phục vụ 24/7
  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy