VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
0answers
6 views
0
votes
0answers
4 views

cho a+b=16 va a+c=10 tinh a^2+b^2+c^2+ab+ac-bc/a^2-c^2+ab-bc

cho a+b=16 va a+c=10 tinh a^2+b^2+c^2+ab+ac-bc/a^2-c^2+ab-bc
0
votes
0answers
7 views

-2(x-1)(x-3) =-2(x2-3x-x+3) =-2x+8x-6x tai sao lai ra dc nhu nay...

-2(x-1)(x-3) =-2(x2-3x-x+3) =-2x+8x-6x tai sao lai ra dc nhu nay ha thay
0
votes
0answers
7 views
0
votes
0answers
9 views

A=9x3-7x2+11/3 x-28/27  Viết A dưới dạng tổng 2 lập phương

A=9x3-7x2+11/3 x-28/27  Viết A dưới dạng tổng 2 lập phương
0
votes
0answers
9 views

B = 3(22 + 1) (24 + 1) ... (264 + 1) + 12

B = 3(22 + 1) (24 + 1) ... (264 + 1) + 12
0
votes
0answers
12 views

 A = 1002 – 992 + 982 – 972 + … + 22 – 12 giup minh vs

 A = 1002 – 992 + 982 – 972 + … + 22 – 12 giup minh vs
0
votes
1answers
8 views

Rút gọn phân thức $\frac{{{x}^{3}}+{{x}^{2}}-4x-4}{{{x}^{3}}+8{{x...

Rút gọn phân thức $\frac{{{x}^{3}}+{{x}^{2}}-4x-4}{{{x}^{3}}+8{{x}^{2}}+17x+10}$ được kết quả là:
0
votes
1answers
10 views

Kết quả rút gọn phân thức $\frac{{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-4}{{{x}^{3}...

Kết quả rút gọn phân thức $\frac{{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-4}{{{x}^{3}}-3x+2}$ là:
0
votes
1answers
4 views

Rút gọn phân thức $\frac{{{x}^{4}}+{{x}^{3}}-x-1}{{{x}^{4}}+{{x}^...

Rút gọn phân thức $\frac{{{x}^{4}}+{{x}^{3}}-x-1}{{{x}^{4}}+{{x}^{3}}+2{{x}^{2}}+x+1}$ được kết quả là:
0
votes
1answers
6 views

Rút gọn phân thức $\frac{{{x}^{4}}-4{{x}^{2}}+3}{{{x}^{4}}+6{{x}^...

Rút gọn phân thức $\frac{{{x}^{4}}-4{{x}^{2}}+3}{{{x}^{4}}+6{{x}^{2}}-7}$ được kết quả là:
0
votes
1answers
5 views

Rút gọn phân thức $\frac{{{x}^{2}}(y-z)+{{y}^{2}}(z-x)+{{z}^{2}}(...

Rút gọn phân thức $\frac{{{x}^{2}}(y-z)+{{y}^{2}}(z-x)+{{z}^{2}}(x-y)}{{{x}^{2}}y-{{x}^{2}}z+{{y}^{2}}z-{{y}^{3}}}$ được kết quả là:
0
votes
1answers
4 views

Rút gọn phân thức $\frac{({{x}^{2}}-y)(y+1)+{{x}^{2}}{{y}^{2}}-1}...

Rút gọn phân thức $\frac{({{x}^{2}}-y)(y+1)+{{x}^{2}}{{y}^{2}}-1}{({{x}^{2}}+y)(y+1)+{{x}^{2}}{{y}^{2}}+1}$ được kết quả là:
0
votes
1answers
6 views

Giá trị của phân thức B =$\frac{3x-9y}{2{{x}^{2}}-18{{y}^{2}}}$...

Giá trị của phân thức B =$\frac{3x-9y}{2{{x}^{2}}-18{{y}^{2}}}$ với $x\ne \pm 3y$ và $x+3y=\frac{1}{4}$ là:
0
votes
1answers
7 views

Giá trị của phân thức A =$\frac{{{x}^{2}}-25{{y}^{2}}}{3x+15y}$...

Giá trị của phân thức A =$\frac{{{x}^{2}}-25{{y}^{2}}}{3x+15y}$ với $x\ne -5y$ và $x-5y=99$ là:
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy