Câu hỏi của Nguyễn Hoàng Tùng cần được trợ giúp | Hỏi Đáp Toán Online Vinastudy Gửi Câu Hỏi

0

Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ.Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0
làm 1 dụng cụ hết 1 giờ 30 phút.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy