VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Luong Ngô Minh 04-10-2019 19:19

Bai tap 48  tim cac ti ke thuc co the duoc tu ti le thuc sau

                -15\5,1=-35\11,9

 

TỈ LỆ THỨC

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy