VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Nam Tu 29-09-2019 09:28

-2(x-1)(x-3)

=-2(x2-3x-x+3)

=-2x+8x-6x

tai sao lai ra dc nhu nay ha thay

CÁC BÀI TOÁN VỀ PHÂN THỨC ĐẠI SỐ.

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy