FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một khúc gỗ dài 97 cm, lần thứ nhất bố cưa đi 25 cm, lần thứ hai bố cưa đi 52cm. Hỏi khúc gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Đề vio năm 2017 - 2018

Bài giải:

Khúc gỗ còn lại số cm là:

97 – 25 – 52 = 20 cm

Đáp số: 20 cm

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy