VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một khúc gỗ dài 98 cm, bố cưa đi 8 cm. Hỏi khúc gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Đề vio năm 2017 - 2018

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy