FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Đoạn thẳng AB dài 12 cm, đoạn thẳng AB dài bằng đoạn thẳng CD. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

Đề vio năm 2017 - 2018

Bài giải:

Đoạn thẳng CD = Đoạn thẳng AB = 12 cm

Cả hai đoạn thẳng dài số cm là:

12 + 12 = 24 cm

Đáp số: 24 cm

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy