VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đoạn thẳng AB dài 12 cm, đoạn thẳng AB dài bằng đoạn thẳng CD. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

Đề vio năm 2017 - 2018

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy