Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Đoạn thẳng AB dài 12 cm, đoạn thẳng AB dài bằng đoạn thẳng CD. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Đoạn thẳng CD = Đoạn thẳng AB = 12 cm


Cả hai đoạn thẳng dài số cm là:


12 + 12 = 24 cm


Đáp số: 24 cm

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy