FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

 1… + 2 = 17 – 1 – 4 ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

1… + 2 = 17 – 1 – 4

1… + 2 = 16 – 4

1… + 2 = 12

Mà 12 – 2 = 10

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là số 0

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy