Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm:


1… - 2 = 14 – 3 + 5 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


1… - 2 = 14 – 3 + 5


1… - 2 = 11 + 5


1… - 2 = 16


Mà 16 + 2 = 18


Vậy số cần điền vào chỗ chấm là số 8

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy