Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Điền số thích hợp vào chỗ chấm.


10 + 2 + 3 < 10 + …… < 10 + 3 + 4 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


10 + 2 + 3 < 10 + …… < 10 + 3 + 4


15 < 10 + …. < 17


Mà 15 < 16  < 17


Nên 10 +…. = 16


16 – 10 = 6


Vậy số cần điền vào chỗ chấm là: 6

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy