Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Điền số thích hợp vào chỗ chấm


18 – 5 < 17 - ….. < 16 – 1 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


18 – 5 < 17 - ….. < 16 – 1


13 < 17 - ….. < 15


Mà 13 < 14 < 15


Nên 17 - … = 14


17 – 14 = 3


Vậy số cần điền là 3

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy