Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Điền số thích hợp vào chỗ chấm.


17 – 3 > 17 - …..> 17 – 5 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


17 – 3 > 17 - …..> 17 – 5


14 > 17 - …. > 12


Mà 14 > 13 > 12


Nên 17 - ….. = 13


17 – 13 = 4


Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 4

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy