FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Số tự nhiên bé nhất có một chữ số cộng với số tự nhiên bé nhất có hai chữ số bằng bao nhiêu?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số tự nhiên bé nhất có một chữ số là: 0

Số tự nhiên bé nhất có hai chữ số là: 10

Tổng là: 0 + 10 = 10

Đáp số: 10

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy