Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Điền số thích hợp vào chỗ chấm.


13 + 6 – 1  > …… - 2  > 13 + 3 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


13 + 6 – 1  > …… - 2  > 13 + 3


18 > …… - 2 > 16


Nên …… - 2 = 17


Mà 19 – 2 = 17


Vậy số cần điền vào chỗ chấm là: 19

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy